1. turnus (7 dnů):               11.7. - 18.7.2020

Téma celotáborové hry:      MINECRAFT 

Věk:                                       7 - 14    (kapacita 26 dětí)

Cena:                                     3.900,- Kč

Doprava:                               vlastní

Ubytování:                            stany s podsadou

2. turnus (13 dnů):             2. - 15.8.2020

Téma celotáborové hry:     DRAČÍ JEZDCI

Věk:                                      6 - 14    (kapacita 40 dětí)

Cena:                                    4.700,- Kč        

Doprava:                              vlastní

Ubytování:                           stany s podsadou

... více o táborovém programu a celotáborové hře ... ZDE

... více o ceně ... ZDE

... co zabalit ... ZDE


... PŘIHLÁŠKA ...

smluvní podmínky

souhlas se zpracováním osobních údajů

denní režim

táborový řád

posudek o zdravotní způsobilosti 

prohlášení o bezinfekčnosti