Proč pořádáme tábory? Protože nás to baví!
Výsledkem naší práce jsou dobrá nálada, úsměvy a spousta dětí, které se na naše tábory opakovaně vracejí! Tábor je mnohem víc, než jen hlídání dětí. Rozvíjíme schopnosti a dovednosti dítěte. Na táboře získá dítě mnoho zážitků, ze kterých bude čerpat celý život. Naším hlavním cílem je zvednout děti od počítačů a ukázat jim jiný svět!


Teofil, z.s., IČ: 08825921, sídlem K Řípu 2678, Roudnice nad Labem
zapsaný v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. L 12538

+420 776 608 603, +420 777 736 969 
info@cafevemeste.cz