1. turnus (9 dnů):               6.7. - 14.7.2024                                                                                     (So - Ne)

Téma celotáborové hry:    Expedice: Jungle

Věk:                                           6 - 14 let    

Cena:                                         5.700,- Kč

(úhrada 2.000,- Kč do 14 dnů od odeslání přihlášky = rezervace místa, 3.700,- Kč nejpozději do 31.3.24)

Doprava:                                 vlastní

Ubytování:                            stany s podsadou

2. turnus (9 dnů):              3.8. - 11.8.2024                                                                                             (So - Ne)   

Téma celotáborové hry:     Jumanji

Věk:                                            6 - 14 let

Cena:                                         5.700,- Kč

(úhrada 2.000,- Kč do 14 dnů od odeslání přihlášky = rezervace místa, 3.700,- Kč nejpozději do 31.3.24)

Doprava:                                  vlastní

Ubytování:                              stany s podsadou

... více o táborovém programu a celotáborové hře ... ZDE

... co zabalit ... ZDE

Vyplněním formuláře a odesláním přihlášky je místo pro přihlašované dítě předběžně rezervováno - pro závaznou rezervaci je třeba uhradit zálohu ve výši 2.000,- Kč na účet č.: 2401754857/2010, a to nejpozději do 14 dnů od odeslání přihlášky. Zbývající částku (3.700,- Kč) je třeba uhradit na uvedený účet nejpozději do 31.3.2024. Při platbě uveďte do poznámky jméno dítěte. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí táborníka bez udání důvodu, a to i po připsání zálohové platby na účet pořadatele. Přijetí platby nepotvrzujeme, budeme Vás kontaktovat až ve chvíli, kdy nám platba nedorazí do uvedeného termínu.

Pokud chcete vystavit fakturu pro svého zaměstnavatele, prosím, zašlete e-mail s podklady k vystavení faktury na cizova@akcizova.cz.

Cena zahrnuje ubytování, stravování (běžný stravovací režim, provozovatel bohužel není schopen zajistit dietní režim typu vegetariánský, bezlepkový apod.), pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora, celodenní program, výlety a vstupy (hrad, koupaliště apod.), odměny a ceny pro děti (v průběhu tábora, po vyhodnocení celotáborové hry).

Cena nezahrnuje dopravu, pojištění dítěte. Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem, je doprava na táborovou základnu individuální. Nástup na tábor je v den začátku běhu (čas příjezdu bude upřesněn, předpokládáme příjezd v dopoledních hodinách). Odjezd z tábora je v den ukončení běhu (předpokládaný čas odjezdu 9:00 - 10:30).

Rodič má právo zrušit přihlášku bez udání důvodů, a to za těchto podmínek:

  • zrušení více než 30 dní před odjezdem - storno poplatek ve výši 2.700 - Kč
  • zrušení 29 - 15 dní před odjezdem - storno poplatek ve výši ve výši 4.000,- Kč
  • zrušení 14 a méně dní před odjezdem, nenastoupení na tábor - storno poplatek ve výši 5.700,- Kč

V případě předčasného odjezdu z tábora z důvodu nemoci, vlastního rozhodnutí či vyloučení apod. bohužel nelze vrátit peníze.

Prosím, berte na vědomí, že pořadatel tábora je neziskovou dobrovolnou organizací. Náš rozpočet je vyrovnaný a nemáme tedy z čeho pokrývat ztrátu způsobenou např. nenastoupením i několika dětí k pobytu. Rozpočet tábora je dimenzován pro účast 30 dětí a většina plateb (pronájem tábořiště, hygienické a zdravotnické prostředky, dárkové předměty apod.) jsou hrazeny i několik měsíců před konáním tábora.


... PŘIHLÁŠKA ...

smluvní podmínky

souhlas se zpracováním osobních údajů