Chcete nás v naší činnosti podpořit?

Naše akce je financována pouze prostředky vybranými od účastníků tábora, není generován zisk, vybrané prostředky jsou využity pro zajištění táborové základny, základního vybavení tábora, stravování, apod. Cena tábora je stanovena tak, aby byla dostupná i pro tzv. sociálně slabší rodiny. Táborový rozpočet proto neumožňuje zajištění nákladnějších akcí či pořízení nákladnějšího vybavení tábora. Na akci se podílí pouze dobrovolníci bez nároku na odměnu, kteří v době tábora čerpají svojí dovolenou. Jakýkoli sponzorský dar nám pomůže v tom, aby byl tábor pro děti zajímavější a zábavnější.

Proto velmi děkujeme našim sponzorům!

Finanční částku využijeme pro zajištění zážitkových akcí pro děti, tj. např. celodenní výlet, vstup do atrakcí, zajištění atrakce přímo v místě konání tábora, zakoupení výtvarných, sportovních, hygienických potřeb a vybavení tábora. Čerpání na shora uvedené jsme schopni po ukončení akce doložit daňovými doklady. Uvítáme samozřejmě i hmotný dar - např. výtvarné, sportovní, hygienické aj. pomůcky, kuchyňské vybavení, dřevo k výstavbě táborových staveb, deky, spacáky apod.

Kontaktovat nás můžete na tel.č. 776 608 603 (Lenka Čížová) nebo e-mailem na cizova@akcizova.cz.

Případnému sponzorovi můžeme nabídnout:

  • uzavření sponzorské smlouvy
  • označení sponzora na webových a facebookových stránkách tábora, zveřejnění fotografií z tábora s logem či darem sponzora na webových a facebookových stránkách
  • označení sponzora na webových a facebookových stránkách pořadatele
  • možnost pořízení fotografií či krátkého videa s logem sponzora či s poskytnutým darem a jejich poskytnutí pro účely sponzora
  • označení sponzora na propagačních materiálech tábora
  • označení sponzora na táborových tričkách
  • možnost přítomnosti loga sponzora v místě konání akce po celou dobu konání akce
  • možnost rozdání propagačních materiálů sponzora mezi účastníky tábora
  • poděkování z tábora (formou zaslané pohlednice)


V minulých letech (jako "Letní tábor Rybička") nás sponzorovali: