Jede poprvé, máte nějaká doporučení?

Při přípravě vybavení na tábor se řiďte zejména našimi doporučeními. Podejte nám co nejvíce informací o Vašem dítěti. Klidně prozraďte i drobné fígle, které "fungují". Vedoucí sice nemá na starosti pouze vaše dítko, ale na vyslechnutí podrobností o trampotách a zkušenostech s jejich překonáváním si určitě najde čas. Rozhodně nezatajte žádné problémy (noční pomočování, zdravotní obtíže), například z obavy, že když je prozradíte, nebude dítě na tábor přijato. Není nic horšího než tento postup. Máte-li jakékoli pochybnosti, dotazy, kontaktujte nás.

Mohu dítě na táboře navštívit?

Návštěvy rodičů jsou na našem táboře zakázány. Každá taková návštěva totiž dítě rozhodí a po odjezdu návštěvy mu způsobí stesk po domově. Navíc každá taková návštěva má negativní vliv i na ostatní děti, jejichž rodiče zákaz návštěv respektují. Pokud si rodiče chtějí prohlédnout prostředí, ve kterém budou děti trávit čas, nebo se seznámit s vedoucími, je to umožněno při předání dítěte do tábora. Jakékoli informace o dítěti lze v průběhu tábora zjistit na tel. 776 608 603 (Lenka Čížová - hlavní vedoucí tábora).

Jak často doporučujete rodičům informovat se o stavu dítěte?

Doporučujeme volat pouze v případě, kdy např. z dopisu nebo pohledu získáte podezření, že je něco v nepořádku. Upozorňujeme ale, že stýskání na táboře je běžnou věcí, se kterou si umíme poradit. Máme za to, že platí jednoduché pravidlo "žádné zprávy = dobré zprávy". V případě, že by se vyskytl jakýkoli problém, pak rodiče vždy kontaktujeme sami. O táborovém dění Vás budeme průběžně informovat na facebookových stránkách tábora.

Jak často psát, balíčky na tábor?

Prosím nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších dětí není od věci poslat první dopis či pohled už s předstihem tak, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Ideální je, když rozdáte před táborem adresu tábora i širšímu příbuzenstvu a dohodnete se s nimi na korespondenci (stačí pohledy). Každý takový pohled či dopis dítě určitě potěší. Doručení balíčku je pro každé dítě na táboře malým svátkem, přesto však posílaní balíčků s jídlem není nutné. Mějte na paměti, že pochoutky všeho druhu jsou výborným lákadlem pro mravence, vosy, včely, leckdy i hlodavce.

Lze použít lékařské potvrzení na jiném formuláři, než jaký je ke stažení na webových stránkách?

Ano, lze použít i jiný posudek o zdravotní způsobilosti s datem vystavení kratším, než 24 měsíců od konání tábora. Je však potřeba, aby Vaše potvrzení obsahovalo všechny kolonky, jako náš formulář, který vychází z akutálního znění vyhlášky o konání dětských zotavovacích akcí.

Bude mi po skončení akce originál posudku o zdravotní způsobilosti vrácen?

Ano, v den ukončení tábora Vám veškerou zdravotní dokumentaci předá zdravotnice.

Pro jaké děti je tábor určen?

Pro všechny děti ve věku od 6 - 14 let (případně dle dispozic jednotlivých běhů), které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu. Výjimečně lze přijmout dítě mladší či starší, nicméně rozhodnutí je plně na provozovateli tábora.  Žádáme rodiče o pečlivé a zejména objektivní zvážení, zda je dítě připraveno zvládnout týdenní či dvoutýdenní odloučení od rodičů a zda je natolik samostatné, aby se zvládlo přizpůsobit táborovému režimu.

Do jakého termínu lze dítě přihlásit?

Pro přihlášení nemáme pevně stanovený termín, přihlášky přijímáme do naplnění kapacity tábora. O průběhu přihlašování a volných místech pravidelně informujeme na našich facebookových stránkách.

Lze cenu poukazu uhradit prostřednictvím zaměstnavatele na základě vystavené faktury?

Ano, v tomto případě ale doporučujeme nejprve konzultovat věc se zaměstanavatelem a získat od něj podrobnosti o fakturačních požadavcích.

Existuje riziko nepřijetí dítěte na tábor?

Ano, nejčastějším důvodem nepřijetí je zjištění výskytu vší či hnid ve vlasech dítěte při vstupní zdravotní prohlídce. Dalším důvodem mohou být počínající zdravotní komplikace zjištěné při vstupní zdravotní prohlídce, případně chybějící lékařské potvrzení (zdravotní posudek).

Jsou děti na vašem táboře pojištěné?

Ze strany provozovatele nikoli. Pokud chcete mít jistotu, že dítě např. v případě úrazu obdrží odškodnění, doporučujeme uzavřít si pojištění samostatně.

Je na vašem táboře možnost dietního stravování?

Bohužel nikoli. Naše kuchyň je v průběhu tábora maximálně vytížena, navíc se jedná o stanový tábor, který má svá specifika. Z tohoto důvodu nemůžeme jakékoli dietní stravování nabídnou.

Mohou spolu ve stanu spát děti opačného pohlaví (např. sourozenci)?

Nemohou, není možné ubytovat společně dvě děti opačného pohlaví, a to ani sourozence (nelze tak učinit ani s výslovným souhlasem rodičů).

Jaké jsou u vás programové možnosti v případě nepříznivého počasí?

I v průběhu deštivého počasí můžeme dětem nabídnout plnohodnotný program, protože disponujeme zastřešeným prostorem.

Existuje riziko vyloučení dítěte z tábora?

Ano. V případě, že dítě opakovaně či závažným způsobem porušuje táborový řád (např. krádež, agresivní chování k ostatním účastníkům tábora, šikana, vzdálení se bez dovolení z prostoru tábora apod. ). Dále je možné vyloučit dítě, které evidentně potřebuje zvláštní péči, kterou není možno v podmínkách tábora poskytnout.

Může dítě z tábora odvézt jiná osoba, než zákonný zástupce?

Ano, je však nezbytné, aby tato osoba byla vybavena plnou mocí s úředně ověřeným podpisem od zákonného zástupce.

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz?

Kontaktujte na nás na cizova@akcizova.cz nebo na tel. 776608603