Vyplněním formuláře a odesláním přihlášky je místo pro přihlašované dítě předběžně rezervováno - pro závaznou rezervaci je třeba uhradit zálohu ve výši 2.000,- Kč na účet č.: 2401754857/2010, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání přihlášky. Zbývající částku (1.900,- Kč je třeba uhradit  na uvedený účet nejpozději do 30.4.2021. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí táborníka bez udání důvodu, a to i po připsání zálohové platby na účet pořadatele.

Cena zahrnuje ubytování, stravování (běžný stravovací režim, provozovatel bohužel není schopen zajistit dietní režim typu vegetariánský, bezlepkový apod.), pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora, celodenní program, výlety a vstupy (hrad, koupaliště apod.), odměny a ceny pro děti (v průběhu tábora, po vyhodnocení celotáborové hry).

Cena nezahrnuje dopravu. Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem, je doprava na táborovou základnu individuální. Nástup na tábor je v den začátku běhu (možný čas příjezdu bude upřesněn). Odjezd z tábora je v den ukončení běhu (předpokládaný čas odjezdu 9:00 - 10:30).

Rodič má právo zrušit přihlášku bez udání důvodů, a to za těchto podmínek:

  • zrušení více než 30 dní před odjezdem - storno poplatek ve výši 1.950,- Kč 
  • zrušení 29 - 15  dní  před odjezdem - storno poplatek ve výši ve výši 2.925,- Kč 
  • zrušení 14 a méně dní před odjezdem, nenastoupení na tábor - storno poplatek ve výši 3.900,- Kč 

V případě předčasného odjezdu z tábora z důvodu nemoci, vlastního rozhodnutí či vyloučení apod. bohužel nelze vrátit peníze.

Prosím, berte na vědomí, že pořadatel tábora je neziskovou dobrovolnou organizací. Náš rozpočet je vyrovnaný a nemáme tedy z čeho pokrývat ztrátu způsobenou např. nenastoupením i několika dětí k pobytu. Rozpočet tábora je dimenzován pro účast .... dětí a většina plateb (pronájem tábořiště, hygienické a zdravotnické prostředky, dárkové předměty apod.) jsou hrazeny i několik měsíců před konáním tábora.