Harasov 2018
Harasov 2018
Maršovice 2019
Maršovice 2019

Staráme se o Vaše děti:

Oddílový vedoucí

Má celý den přehled o každém svém dítěti, a to nejen během plánovaného programu (sportování, oddílové hry, celotáborová hra apod.), ale také během osobního volna dětí (po obědě, před nástupem). K ruce je mu praktikant, který mu pomáhá s vedením a hlídáním oddílu (praktické je to zejména při koupání, vždy jeden dohlíží na děti z vody a jeden ze břehu).

Většina našich oddílových vedoucích má dlouhodobé zkušenosti s účastí na letních táborech. Než se stali vedoucími, jezdili na tábor jako děti, praktikanti a vedoucí. Každý z nich má zdravotní osvědčení o schopnosti s práce s dětmi a je proškolen o bezpečnosti na táboře.

Instruktor (praktikant)

Mladší vedoucí, který oddílovému vedoucímu pomáhá s vedením a hlídáním oddílu.

Zdravotnice

Eviduje všechny zdravotní informace od lékaře a rodičů a zajišťuje podávání léků, ošetření, kontroly u dětského lékaře nebo u specialisty při zdravotních obtížích dětí. Nezanedbatelnou roli má v prevenci zdravotních rizik - dohlíží, aby děti pravidelně pily (zvláště v horku), přiměřeně se oblékaly, dodržovaly hygienu (mytí rukou před jídlem, sprchování). Rodičům na konci tábora vrátí zdravotní dokumentaci a předá záznam o zdravotních potížích dítěte (nemoc, úraz, klíště).

Bezpečnost dětí je rozhodně naší prioritou. Na školeních vedoucích jsou domluveny postupy k předcházení úrazů, zvláště u nejrizikovějších činností. Jsou dána jasná pravidla pro koupání, přesun po silnici, noční hry a další aktivity. Brzy po příjezdu na tábor jsou děti seznámeny s pravidly bezpečnosti a chování na táboře i mimo něj a též s Táborovým řádem. Pro případ potřeby je na základně připraveno pohotovostní vozidlo.

Programový vedoucí (sporťák)

Připravuje a realizuje táborový program. Zodpovídá za přípravu celotáborové hry a dalších jednotlivých her. Každý rok připravuje celotáborovou hru na jiné téma. Během celého pobytu motivuje oddíly k zodpovědnému přístupu ke hře a vytváří úžasné herní klání, dobrodružství a náladu.

Během každého dne se pořádají 1-2 hry dopoledne a i odpoledne, v závislosti na daném programu dne. Součástí her jsou i možné výpravy na jednodenní putovní dobrodružství.

Sporťák pečlivě volí program tak, aby se minimalizovalo riziko úrazů, bohužel úrazy při pobytu dětí na táboře (stejně jako kdekoli jinde) nelze zcela vyloučit. Děláme však vše proto, abychom jim účinně předcházeli. Zejména nepřipouštíme bojovky spojené s házením předmětů po soupeřích, šermování klacky apod. Pokud jde o noční hry, pak zde je zajištěn zvýšený dozor dospělých osob a děti jsou v případě nutnosti děleny tak, aby šlo mladší dítě se starším, které se dokáže v daném prostředí a tmě více orientovat. K nočním hrám však nikoho nenutíme.

Kuchyň

Zodpovídá za včasné a chutné jídlo po celou dobu tábora, a to v pravidelných intervalech. Jídelníček je volen tak, aby byl vhodný pro stravu dětí v daném věku. Snažíme se o pestrost, zakládáme si na tom, aby nechybělo ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso, luštěniny apod. U nás nikdo netrpí hladem, vždy je nějaké jídlo navíc, kterým může táborník zahnat hlad. Kuchyň zajišťuje i pravidelný pitný režim, a to v závislosti na počasí.

Pracovníci v kuchyni musí mít potravinářský průkaz (u nás ho však mají všichni pracovníci tábora).

Hospodář

Jedna ze zásadních funkcí na táboře. Stará se o včasné objednání a dodávku potřebných zásob, a to nejen jídla, ale také potřeb nezbytných pro provoz tábora. Obstarává také odvoz a vyzvedávání pošty a balíků.

Hlavní vedoucí

Zodpovídá za tábor, stará se o hladký průběh tábora a zejména kontroluje oddílové vedoucí a sporťáka, zda se řídí dohodnutými pravidly bezpečnosti. HVT tábora absolvoval školení s akreditací Ministerstva školství.